Ligt jouw hamer alweer klaar?

Wat is Mvs?

In 1993 ontstond er vanuit een initiatief van enkele Bladelse buurtverenigingen, een vakantieweek voor zo’n 150 kinderen; ‘Mezzeveulespeule’ was geboren!

Nu organiseren we ieder jaar een knallend evenement voor alle basisschoolkinderen uit (of komend naar) Bladel. In ons drukste jaar plezierden we tot nog toe bijna 600 kinderen en zo’n 225 vrijwilligers. Hierdoor zijn we een van de grotere stichtingen voor jeugdvakantiedagen in de Kempen.

Ieder jaar beleven we weer een spannend, maar vooral leuk avontuur met reizen naar bestemmingen over de hele wereld, door alle tijden heen. Was je er vorig jaar bij toen we de Griekse Apollo hebben gered? Toen we naar China zijn afgereisd, of toen we samen met ‘Diego’ (ken je ‘m nog?), op avontuur gingen in Mexico?

Vanaf de eerste jaren kent Mezzeveulespeule een drukbezochte kleuterdag, waarvoor een dag afzonderlijk van ‘de groten’ wordt georganiseerd. Voor de basisschoolverlaters bieden we sinds enkele jaren de mogelijkheid om te blijven slapen op dinsdag: ‘de laatste Mvs overnachting’. 

Als je ‘n kijkje wilt komen nemen: op woensdagavond tijdens de week houden we een ‘Open Avond’, voor iedereen die nieuwsgierig is.

Het doel van Mezzeveulespeule is om de basisschoolgaande jeugd een geweldige laatste zomervakantieweek te kunnen bieden en daarmee misschien ‘n beetje ‘klaar te kunnen stomen’ voor het in het werken in groepsverband op school, in ‘n nieuwe klas. De drempel om hieraan deel te nemen willen we zo laag mogelijk houden, wat al jaren lukt met een bescheiden eigen bijdrage van € 2,50 per kind/dag.

We zijn gelukkig gesterkt door de onmisbare bijdrage van onze sponsors en de (uitzonderlijke) subsidie van de gemeente, maar blijven altijd afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

De laatste jaren wordt helaas steeds meer-en-meer duidelijk dat het evenement enkel kan blijven bestaan, indien er genoeg vrijwilligers zijn. Heb je dus zin/tijd om te komen helpen deze of volgende zomer, of wil je door het jaar heen mee helpen voorbereiden? Stuur dan even een berichtje via het contactformulier.